เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
45   คน
สถิติทั้งหมด
11357   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

จัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาจาก :
17/09/2563 : ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 28
2 ก.ย. 63 : เอกสารประกวดราคาครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 10
2 ก.ย. 63 : ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 15
2 ก.ย. 63 : ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 10
8 มิ.ย. 63 : ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ สายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ 10 13
7 พ.ค. 63 : ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างผระปาบ้านหนองผือ บ้านหนองผือ หมู่ 6 10
25 มี.ค. 63 : ราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำดิบจากหนองแสงไปวัดหนองแสง บ้านหนองแสง ม.3 12
16 มี.ค. 63 : ราคากลางก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านผือ 9
5 มี.ค. 63 : ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมขยายท่อส่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา บ้านโนนฆ้อง หมู่ 5 13
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : โครงการวางท่อระบายน้ำ สายทางหลวงชนบทหน้าคอกวัว บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ 9
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : โครงการวางท่อระบายน้ำ สายข้างโรงเรียนบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓ 15
๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ : โครงการวางท่อระบายน้ำ สายเขียงเนื้อ(ทางหลวงชนบท) บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓ 13
๘ มกราคม ๒๕๖๓ : โครงการวางท่อระบายน้ำ สามแยกบ้านพ่อสน-บ้านพ่อทองสุข บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๖ 12
๖ มกราคม ๒๕๖๓ : โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน(ชุมชนเชิงเขา) บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓ 11
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ : โครงการวางท่อระบายน้ำสายหน้าโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๗ 23
๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ : โครงการวงท่อระบายน้ำสายส่องเสาเรือน บ้านหนองผือหมู่ที่ ๙ 12
23 ก.ย.62 : โครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ่อขยะ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 4 19
16 ก.ย. 62 : ปรับปรุงระบบประปาสถานผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านผือ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ 4,10 33
12 มี.ค. 62 : ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (ชุมชนหนองตระกร้า) บ้านหนองแสง หมู่ 3 9
1 มี.ค. 62 : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 8
22 ม.ค. 62 : รายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบลบ้านผือ (เขต 2) จำนวน 9 สาย 7
22 ม.ค. 62 : โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบลบ้านผือ (เขต 2) จำนวน 9 สาย 20
24 ต.ค. 60 : ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 10
25 ก.ย. 61 : ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ สายทางหลวงชนบท บ้านหนองแสง หมู่ 2 9
24 ก.ย. 61 : ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ เครื่องที่ 2 สถานีสูบน้ำระบบท่อบ้านโนนฆ้อง หมู่ 5 12
13 ก.ย. 61 : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมขยายท่อส่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา บ้านผือพัฒนา หมู่ 9 11
4 ก.ย. 61 : ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ สายข้างโรงเรียน บ้านหนองผือ หมู่ 7 10
20 ส.ค. 61 : ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ สายท่าปลา บ้านดอนกอก หมู่ 8 21
26 ก.พ. 61 : ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 5 10
26 ก.พ. 61 : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 5 9
22 ก.พ. 61 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศาลาประชาคม บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 9
22 ก.พ. 61 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนน้ำล้น บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 9
16 ก.พ. 61 : ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนฆ้อง หมู๋ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9
16 ก.พ. 61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผือ หมู่ที่ 7 8
12 ก.พ. 61 : ประกาศราคากลางโครงการงวางท่อระบายน้ำ สายหน้าวัดโพธิ์เลียบ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ 4 8
7 ก.พ. 61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 4 9
30 ม.ค. 61 : ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผือ หมู่ที่ 7 9
24 ม.ค. 61 : (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผือ หมู่ที่ 7 8
24 ม.ค. 61 : ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 5 10
24 ม.ค. 61 : ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 4 10
24 ม.ค. 61 : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผือ หมู่ที่ 7 9
24 ม.ค. 61 : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 5 9
24 ม.ค. 61 : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 4 8
22 ธ.ค. 60 : ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายบ่อขยะ บ้านโพธิ์ตาก หมูที่ 4 9
21 ธ.ค. 60 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายบ่อขยะ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ 4 11
21 ส.ค. 60 : ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 2,3 11
21 ส.ค. 60 : ราคากลางโครงการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำระบบท่อบ้านโนนฆ้อง หมู่ 5 11
27 ก.ค. 60 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายหน้าวัด - โสกเหมือดแอ่ 8
12 ก.ค. 60 : ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัด - โสกเหมือดแอ่ 9
12 ก.ค. 60 : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัด - โสกเหมือดแอ่ 9


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2