เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
106   คน
สถิติทั้งหมด
35465   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
วันที่6พ.ค.2565ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกองการศึกษาทต.บ้านผือ นำโดยนายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีต.บ้านผือ นายทวิช รุ่งเรือง ปลัดทต.บ้านผือพร้อมด้วยบุคลากรกองการศึกษาร่วมพูดคุยชี้แจงนโยบายการพัฒนาการศึกษาเตรียมความพร้อมการเปิดเ
วันที่6พ.ค.2565ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกองการศึกษาทต.บ้านผือ นำโดยนายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีต.บ้านผือ นายทวิช รุ่งเรือง ปลัดทต.บ้านผือพร้อมด้วยบุคลากรกองการศึกษาร่วมพูดคุยชี้แจงนโยบายการพัฒนาการศึกษาเตรียมความพร้อมการเปิดเ
 13   41
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านผือ ร่วมรดน้ำ ดำหัว ขอพร ขอขมา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เนื่องในวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย) เพื่อความเป็นสิริมงคล
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านผือ ร่วมรดน้ำ ดำหัว ขอพร ขอขมา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เนื่องในวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย) เพื่อความเป็นสิริมงคล
 12   35
เทศบาลตำบลบ้านผือ นำโดย นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมายให้ นางอุมาพร แสงศรีเรือง รองปลัดเทศบาล และงานพัฒนาชุมชน เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้ยุทธศาสตร์ "แก่นคูน เก
เทศบาลตำบลบ้านผือ นำโดย นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมายให้ นางอุมาพร แสงศรีเรือง รองปลัดเทศบาล และงานพัฒนาชุมชน เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้ยุทธศาสตร์ "แก่นคูน เก
 10   70
วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้มีการประชุมเพื่อมอบนโยบาย วางกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละงาน และพนักงาน
วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้มีการประชุมเพื่อมอบนโยบาย วางกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละงาน และพนักงาน
 5   41
เทศบาลตำบลบ้านผือ นำโดย นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ประชาคมการใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค ณศูนย์สาธิตการตลาด ม.3
เทศบาลตำบลบ้านผือ นำโดย นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ประชาคมการใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค ณศูนย์สาธิตการตลาด ม.3
 3   65
เทศบาลตำบลบ้านผือ นำโดย นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ประชาคมการใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค ณ ศูนย์สาธิตการตลาด ม.10
เทศบาลตำบลบ้านผือ นำโดย นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ประชาคมการใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค ณ ศูนย์สาธิตการตลาด ม.10
 3   36
เทศบาลตำบลบ้านผือ นำโดย นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ประชาคมการใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค ณ อาคารกองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.4
เทศบาลตำบลบ้านผือ นำโดย นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ประชาคมการใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค ณ อาคารกองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.4
 5   47
นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ประชาคมการใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค ณ ลานค้าชุมชน ม.2
นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ประชาคมการใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค ณ ลานค้าชุมชน ม.2
 10   40
กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบ้านผือ นำโดย นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันตัดหญ้าตัดต้นไม้ กิ่งไม้ที่กีดขวางการจราจร และทำ
กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบ้านผือ นำโดย นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันตัดหญ้าตัดต้นไม้ กิ่งไม้ที่กีดขวางการจราจร และทำ
 11   70
กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบ้านผือ นำโดย นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาบ้านหนองแสง ได้ร่วมกันปลูกไม้ผลพระราชทานในโครงการ"ทางน
กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบ้านผือ นำโดย นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาบ้านหนองแสง ได้ร่วมกันปลูกไม้ผลพระราชทานในโครงการ"ทางน
 10   64
วันที่ 7 - 9 มิ.ย. 64 เทศบาลตำบลบ้านผือ นำโดย นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงพื้นที่หมู่ที่เพื่อดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปนิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
วันที่ 7 - 9 มิ.ย. 64 เทศบาลตำบลบ้านผือ นำโดย นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงพื้นที่หมู่ที่เพื่อดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปนิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
 10   152
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และร่วมเป็นเกียรติในการอบรมตามโครงการป้องกันเเละการเฝ้าระวังการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ซึ่งในการนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันทำเจ
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และร่วมเป็นเกียรติในการอบรมตามโครงการป้องกันเเละการเฝ้าระวังการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งในการนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันทำเจ
 15   87
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านผือและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ (อย่างไม่เป็นทางการ) 28 มี.ค. 64
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านผือและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ (อย่างไม่เป็นทางการ) 28 มี.ค. 64
 1   205
วันที่ 25 มี.ค. 64 นำโดยนายทวิช รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านผือและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
วันที่ 25 มี.ค. 64 นำโดยนายทวิช รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านผือและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
 10   182
เทศบาลตำบลบ้านผือ นำโดยนายธบดี กุมพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือได้ เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และอำนวยการให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , อปพร. , อสม.ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริการประชาชน ตลอด24ชั่วโมง ของวันที่ 2
เทศบาลตำบลบ้านผือ นำโดยนายธบดี กุมพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือได้ เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และอำนวยการให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , อปพร. , อสม.ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริการประชาชน ตลอด24ชั่วโมง ของวันที่ 2
 11   200
เทศบาลตำบลบ้านผือ นำโดยท่านนายกธนบดี กุมพิทักษ์ ร่วมกิจกรรม วันที่ 5 ธ.ค. 63
เทศบาลตำบลบ้านผือ นำโดยท่านนายกธนบดี กุมพิทักษ์ ร่วมกิจกรรม วันที่ 5 ธ.ค. 63
 8   156
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านผือ ประจำปี 2562
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านผือ ประจำปี 2562
 13   190
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลบ้านผือออกเก็บภาษีในพื้นที่ตำบลบ้านผือ ทั้ง 10 หมู่บ้าน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลบ้านผือออกเก็บภาษีในพื้นที่ตำบลบ้านผือ ทั้ง 10 หมู่บ้าน
 4   147
สาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านผือลงพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองผือ เพื่อฉีดพ่นยุงลาย
สาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านผือลงพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองผือ เพื่อฉีดพ่นยุงลาย
 3   168
ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพผู้สูงอายุ
ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพผู้สูงอายุ
 3   156
กองช่างเทศบาลตำบลบ้านผือ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลบ้านผือ
กองช่างเทศบาลตำบลบ้านผือ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลบ้านผือ
 3   181
ปิดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 ณ เทศบาลตำบลบ้านผือ
ปิดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 ณ เทศบาลตำบลบ้านผือ
 4   107
ลงพื้นที่ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 1-10
ลงพื้นที่ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 1-10
 10   172


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1