เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
46   คน
สถิติทั้งหมด
11358   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

05/05/2021 : จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มสูบน้ำ สถานีผลิตน้ำประปาประจำเทศบาลตำบลบ้านผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2021 : ซื้อน้ำดื่ม (เปลี่ยนถัง) ขนาด 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2021 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/04/2021 : จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/04/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2021 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2021 : ซื้อน้ำดื่ม (เปลี่ยนถัง) ขนาด 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2021 : จ้างทำป้ายจุดบริการประชาชน โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2021 : ซื้อกรวยจราจร จำนวน 15 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2021 : เช่าเต้นจัดงาน สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2021 : ซื้อหนังสือรวม กฎหมาย ระเบียบฯ สำหรับการเลือกตั้ง จำนวน 15 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/03/2021 : จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์พร้อมเครื่องเสียง สำหรับโครงการรณรงค์เผยเเพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านผือและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/03/2021 : จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์พร้อมเครื่องเสียง สำหรับโครงการรณรงค์เผยเเพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านผือและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/03/2021 : จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์พร้อมเครื่องเสียง สำหรับโครงการรณรงค์เผยเเพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านผือและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2021 : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน ผบ ๙๘๓๘ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2021 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2021 : ซื้อบัตรเลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2021 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/2021 : จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/03/2021 : จ้างทำตรายาง สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและผู้บริหารส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/03/2021 : ซื้อน้ำดื่ม (เปลี่ยนถัง) ขนาด 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/02/2021 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/02/2021 : ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแสง เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/02/2021 : ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/02/2021 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/11/2020 : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านผือ (บ้านโพธิ์ตาก) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/11/2020 : จ้างเหมารถบริการรถรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านผือ (บ้านโพธิ์ตาก) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/11/2020 : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง ประจำภาคเรียนทีี่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2020 : จ้างซ่อมวิทยุสื่อสาร ICOM รุ่น IC-F5023 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2020 : เช่าชุดแต่งกาย พร้อมเครื่องประดับ ตามโครงการจัดกิจกรรมรำดอกคูณเสียงแคน เนื่องในเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง