เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
107   คน
สถิติทั้งหมด
35466   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

หัวหน้าส่วนราชการ

นายทวิช รุ่งเรือง
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ
นางอุมาพร แสงศรีเรือง
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ
นางกนกพร ศรีจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายประสาทศิลป์ รัตนวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง