เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
11360   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

สำนักปลัด

นายสุพจน์ แก้วมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางเสาวคนธ์ รุ่งเรือง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางวิจิตร ดวงมูลลี
นักพัฒานาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวศิริวรรณ กล้าหาญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายศุภชัย โม้เกลี้ยง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวหนึ่งฤทัย โอนกลาง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางรัตดาวรรณ อ่อนตาแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายลวน กุลบุตร
นักการภารโรง
นายกู้เกียรติ จุ้มอังวะ
พนักงานขับรถยนต์