เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
45   คน
สถิติทั้งหมด
11357   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

กองการศึกษา

นายวรนันท์ จารนาเพียง
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวโศจิรัตน์ ศรีวิหลอด
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาววรารัตน์ เฒ่าบุตรศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางศิริพร บัวเงิน
ครูผู้ดูแลเด็ก
หกฟหกฟหก
หฟกฟหก