เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
45   คน
สถิติทั้งหมด
11357   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
07/05/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2565
07/05/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564
02/03/2564 : ประกาศหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
19/02/2564 : ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ เขต 2 (ส.ถ. 4/5)
19/02/2564 : ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ เขต 1 (ส.ถ. 4/5)
19/02/2564 : ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ (ผ.ถ. 4/5)
19/02/2564 : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ เขต 2 (ส.ถ.4/4)
19/02/2564 : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ เขต 1 (ส.ถ.4/4)
19/02/2564 : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ (ผ.ถ.4/4)
04/02/2564 : ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ
04/02/2564 : ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
29/01/2564 : ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
07/12/2563 : *** อัตราภาษีป้ายใหม่ ***
07/12/2563 : ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
27/11/2563 : ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปีภาษี พ.ศ.2564
01/12/2563 : ระบบรับแจ้งปัญหา และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17092563 : ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน
2 ก.ย. 63 : เอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน
2 ก.ย. 63 : ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน
2 ก.ย. 63 : ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด6
1 2 3 4 5 6 >>