เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
108   คน
สถิติทั้งหมด
35467   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

กองคลัง

นางกนกพร ศรีจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
099-4744024
นางอวยพร รัตนจันท
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางมาตุลี ประสมพืช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายวิรัตน์ ชนะสิมมา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวกาญจนา ยุติบรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางศิรินาถ ตาแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายวารินทร์ แก้วดอนโมง
พนักงานเก็บค่าน้ำประปา